تخم مرغ نطفه دار صادراتی

اموزش پرورش مرغ – مادر گوشتی

https://uromsaderat.ir/

عوامل فیزیکی سالن |
در مبحث بالا به موضوع تبادل گرما به عنوان مهم ترین عامل طراحی سالن اشاره شده پرندگانی که در سالن نگهداری می شوند در کنار تبادل دما با محیط به تولید و تبادل رطوبت گاز ها و فضولات نیز می پردازند ملاحضه می شود که برای بهینه سازی شرایط فیزیکی داخل سالن یاید به 4 عامل توجه کرد در ادامه مورد هر یک از انها بحث می شود.
دما |
منظور از بهینه سازی دمای سالن تامین گرما و سرما (هیتری ها و بخاری ها ) تامین سرما و گرما چیلر ها و کولر ها عایق سازی مناسب کف دیوار ها و سقف سالن با توجه به ضریب عایق مصالح ساختمانی مختلف است در کنار خنک کننده ها و گرم کننده ها می توان در اکثر ایام سال از سیستم تهویه هواکش استفاده کرد.و دمای سالن را حدود مناسبی تنظیم نمود
رطوبت |
برخلاف تنظیم دمای بدن مرغ ها در سالن که تابع فصل سال و دمای محیط بود و در دمای های معتدل حیوان قادر است متابولیسم خود را به حداقل کاهش دهد و از شرایط مناس دمایی بهره برداری کند مرغ ها در تمامی لحظاتی که در سالن به سر می برند به دفع رطوبت می پردازند تمامی رطوبت تولید شده باید از دسترسی انها خارج شود این رطوبت ها شامل بخار اب خارج شده از شش ها مدفوع جوجه ها رطوبت هوا مناطق شرجی و نیز اب نشت کرده از لوله هابی ابرسانی سالن است علاوه بر این عوامل که به طور مستقیم روی رطوبت سالن تاثیر می گذارند رابطه رطوبت با دما نیز مقدار مصرف اب جوجه ها که شدیدا تابع نوع تغذیه عوامل دیگر است بر مقدار رطوبت سالن تاثیر می گذارد.
تجهیزات مرغداری |
سالن های مرغداری گوشتی در مقایسه با مرغ تخمگذار احتیاج به ابزار و ادوات کمتری دارند اغلب انها قابل حمل و نقل بوده و در میان دو دوره جوجه ریزی می توان انها از سالن خارج کرده و پس از اماده سازی مجددا نصب نمود .
مادر مصنوعی |
مادر مصنوعی یک صفعه بزرک و نعلبکی مانند با ابعاد 2/4 تا 1/8 متر است 500 تا 750 جوجه به ازای هر یک از انها که از سقف اویزان شده و در روز های اول از طریق سیستم زنجیره تا ارتفاع 60 سانتی متری پایین اورده و تنظیم می شود در روز های بعد به تدریچ نادر ها بالا برده می شود و به عنوان منبع تامین گرمای سالن یا منبع اظتراری گرمای سالن حفظ می شود و یا پس از حدود 8 روزگی کاملا خاموش شده به طور کامل به سمت سقف کشیده می شود اغلب مادر های مصنوعی از گاز شهری و یا لامپ های مادون قرمزبرای ایجاد گرما استفاده می کنند کیفیت ایجاد گرما تولید ضایعات گازی و نحوه بیرون کردن ان قیمت حامل های انژی و تکنولوزی کاربرد این ابزار ها از جمله مواردی است که نوع مادر های مصنوعی را در هر کشوری رقم می زند انواع گازی الکتریکی و مادون قرمز مادر مصنوعی در بازار جود دارد مادر مصنوعی در چند روز اول حیات جوجه ها بکار می رود دمای لبه مادر مصنوعی و دو متری ان در کف زمین ملاک تععین دمای دوره پرورش اولیه جوجه ها است که در مباحث بعدی به ان اشاره کرد.
تجهیزات دانخوری |
در 10 روز اول غذا به صورت کرامبل پلت ریز و از طریق دانخوری سینی یا روی ورقه های کاغذ روزنامه یا رول کاغذی در اختیار جوجه ها گذارنده می شود در حالی که حداقل 25 درصد فضای کف سالن توسط پوشیده شده است عمق دانخوری سینی بین 2/5 تا 5 سانتی متر است و به ازای 100جوجه یک عدد از ان خریدای می شود در عرض یکی دو روز جوجه ها را با سیستم دانخوری داعمی اشنا می کنند و پس از یک هفته و اشنایی کامل با ان دانخوری های سینی خارج می شوند در صورتی که برنامه های تناوب نوردهی استفاده می کنند هنگام روشن شدن سالن رقابت شدیدی بین جوجه در می گیرد برای کاهش این رقابت باید فضای مورد نیاز دانخوری انها را افزایش داد
نور در پرورش جوجه گوشتی |
بر خلاف پولت های تخمگذار که برنامه نوری در تنظیم بلوغ شروع و ادامه تخمگذاری و تحریک انها به بروز رفتار های هیستری پرخواری و دیگر ازاری تاثیر دارد نقش اصلی نور در پرورش جوجه گوشتی ایجاد شرایط لازم برای دیدن جوجه ها و دسترسی انها به اب و دان است امروز از برنامه های کنترول نوری برای کاهش اسیب مرگ ناگهانی و مشگلات پا استفاده می کنند بعلاوه تازگی در اجداد اولیه مرغ یک پدیده طبیعی بوده و احتمالا ژن انها با توجه به این موضوع تکامل یافته است موضوعی که در توصیه های جدید پرورش جوجه گوشتی به چشم می خورد .
چشم انسان نور مرعی با طول موج های بین 400 تا 700 نانومتر میلی میکرون را می بیند مرغ ها نیز به دیدن همین طول موج ها هستند مقایسه نور های تک رنک ولی با شدت نور یکسات نشان داد که سرعت رشد جوجه ها در نور بنفش تا سبز 415 تا 560 نانومتر بیشتر از نور های با طول موج بلند تر نور قرمز با طول موجب بیش از 635 مانومتر و یا نور سفید است کمترین دید مرغ ها در نور ابی کمرنگ است از این خاصیت برای گرفتن انها در زمان بارگیری استفاده می کنند برنامه نوری سالن پرورش جوجه های گوشتی از عوامل مهم عملگرد تولید و سلامت انها محسوب می شود اغلب برنامه های نوری با توجه به تغییرات از پیش تعین شده سنی در جوجه ها طراحی می شود و بسته به وزن کشتار جوجه ها تغییر می کند بین برنامه کنترول اسیب و برنامه نوردهی سالن ارتباط هایی وجود دارد که در مباحث بعدی به ان اشاره می شود به هر حال طراحی برنامه نوری سالن های پرورش جوجه گوشتی باید ساده باشد برنامه های پیچیده را به زحمت می توان اجرایی کرد در تمامی برنامه های نوری که در ادامه به انها اشاره می شود در هفته اول زمان بندی یک ساعت ناریکی 23 ساعت نور استفاده می کنیم تا سیستم ایمنی جوجه ها تحریک شده و در روز های اولیه به خوبی غذا بخورند کاهش ساعات نور روزانه در این روزه ها باغث ظرفیت مصرق خوراک جوجه و کاهش وزن یک هفتگی انها می شود .
شدت نور 30 تا 40 لوکس 3 ت 4 فوت کندل ضمیمه در هفته اول اعمال می شود و سپس به تدریچ شدت نور به 5 تا 10 لوکس 5% تا 1 فوت کندل کاهش می یابد نور سالن باید در تمامی نقاط ان یکنواخت باشد بر اسااس قانون اتحادیه اروپا نور سالن های پرورش طیور در هیچ یک از لحظات نباید کمتر از 20 لوکس 2 فوت کندل باشد.
نور داعمی |
فارغ از 24 ساعته شبانه روز اول اغلب مرغدار برنامه نوری داعم شامل 5% تا 1 ساعت تاریکی و بقیه نور را اعمال می کنند
اقدامات قبل از ورود جوجه ها |
1تمام مدار های الکتریکی و برقی درست کار کنند
2 لامپ های سوخته تویض شوند.
3کنترول موتور ها بخاری هواکش کولر و لوازم برقی تعمیر روغن کاری و تعویض انها برطرف کردن صدا های ناهنجاری انها
4تعمیر نصب و تنظیم دانخوری های ابخوری اولیه و ثانویه خرید وسایل یدکی انها
5 کنترول مادر مصنوعی و اطمینان از کارکرد مناسب انها و نصب دیوار های مادر مصنوعی
6 گرم کردن سالن حداقل 24 ساعت قبل از ورود جوجه های مناسب در زمستان 48 ساعت
7 پوشال بستر 24 ساعت قبل پخش شود تا زمان ورود جوجه ها دمای مناسب داشته باشد
8 تامین مقداری اب و دمای مناسب و قرار دادن ظروف اب 4 ساعت قبل از ورود جوجه ها مخلوط کردن مقداری شکر و الکترولیت در ان
9 جیره اغازین اماده دانخوری سینی و دانخوری اصلی اماده
10 منابع روشنایی برای تامین 35 لوکس ذروشنایی در کف سالن
کیفیت جوجه |
عملگرد نهایی و سود اوری جوجه های گوشتی بستگی به رعایت جزیات بسیاری در تمامی دوره تولید انها دارد مدیریت مناسب گله مادری جوجه گوشتی و شرایط مناسب حمل و تحویل جوجه ها از جمله شرایط یکنواختی و کیفیت جوجه ها است اثر متقابل سلامت و تغذیه گله مادری و مدیریت جوجه گوشتی منتج به تغییر کیفیت جوجه ها می شود واکسیناسیون گله های مادری موجب انتقال انتی بادی های مربوط به خصوص گامبورو برخی کمخونی های ویروس به تخم مرغ و به جوجه ها ی شود که برای عملکرد انها در روز های اولیه حیاتی است کیفیت جوجه به همراه شرایط پرورش مناسب در هفته اول و مدیریت تغذیه انها موجب کاهش تلفات جوجه ها شده و حصول به وزن نهایی هدف همراه با یکنواختی وزنی انها را امکان پذیر می سازد مدیریت نامناسب پرورش در کنار کیفیت نامناسب جوجه ها کاهش جدی عملکرد انها می شود
تضمین جوجه کشی و سیستم حمل و تحویل |
از جمله موارد کیفیتی جوجه ها یک روزه وضعیت بیماری ها و روش کنترول انها در گله های مادری و واکسیناسیون خاص در مرحله جوجه کشی است کنترول بیماری های مایکوپلاسمایی از جمله اقدامات افزایش کیفیت جوجه ها در گله های مادر ی است جوجه های مربوط را چهار منفی می نامند واکسیناسیون مناسب جوجه های یک روزه و نوع بیماری و دور مناسب مصرف واکسن ها نیز از جمله معیار های کیفی جوجه ها محسوب میشوند وضعیت بیماری ایمنی گله مادری و شرایط بهداشت و رعایت اصول موازین ایمنی در کارخانجات جوجه کشی و سیستم حمل جوجه ها نیز اثر مهمی بر کیفیت جوجه دارد اگر چه نمی توان انها را به راحتی شناسایی کرد یکی از روش های مناسب شناخت این مسایل شهرت و حسن سابقه شرکت های مرغ مادر و جوجه کشی ها در افوار دیگر مرغداران است.
پس از واکسیانسون و احیانا تعیین پجنسیت جوجه ها بلافاصله در جعبه جوجه با شرایط محیطی کنترول شده ریخته شوند و قبل از حمل استراحت کنند برای کاهش میزان از دست دادن اب بدن و کاهش استرس جوجه ها سالن انتظار محل نگهداری جوجه قبل از بارگیری دارای دمای 22 تا 24 درجه رطوبت نسبی حداقل 50 درصد بوده و حداقل به میزان 71% متر مکعب در دقیقع به ازای هر 1000 جوجه تهویه شود توجه که اگر محیط فوق دارای چنین شرایطی باشد در درون جعبه های دمای 30 تا 35 و رطوبت 70 تا 80 درصد حاکم است که برای جوجه ها مناسب است.
امادگی برای ورود جوجه ها |
دمای درونی بدن جوجه یک روزه بین 40 تا 41 درجه است برای اندازه کیری ان ترموتر را در مقعد او فرو می کنند و پس از یکی دو دقیقه ان را می خوانند پس از 5 روز دمای ذرون جوجه ها به مقدار جزعی افزایش یافته به 41 تا 42 درجه می رسد دمای بالای 41 درجه موجب له له زدن انها می شود دمای پایین تر از 40 درجه نشانه سردی بدن جوجه است جوجه سالم و راحت از طریق منخرین نفس می کشد و در روزه اول حیات 1 تا 2 گرم رطوبت از این طریق از دست می دهد از طرفی زده جذب شده درون بدن جوجه نیز دارای 1 تا 2 گرم رطوبت است بنابرین جوجه وزن از دست می دهد ولی دهیدراته نمی شود در صورت بالا بودن رطوبت نسبی محل نگهداری مقدار از دست دادن رطوبت تنفسی کاهش می یابد ولی به موازات ان دمای درون بدن جوجه نیز حفظ می شود و تلف نمی گردد نتیچه اینکه باید جوجه را در دمای مناسب نگهداری کرد جوجه های که از تخم های کوچک مثلا مادر های جوان به دنیا امده اند احتاج به دمای نگهداری بیشتری
ده روز اول |
پس از بارگیری جوجه ها در جوجه کشی باید هر چه زود تر به مرغداری برسند و بلافاصله اب و دان در اختیار انها قرار گیرد ابخوری ها و دانخوری ها به نسبت مناسب در محل مناسب و نزدیک منبع گرما قرار کیرند همچنین شرایط محیطی سالن پرورش به ویژه از نظر دما برای انها مناسب و در محدود دمایی راحت باشد ده روزه اول سالن پرورش جوجه ها دارای ویژگی های شبیه جوجه کشی است در 10 روزه اول به تدریچ این شرایط تغییر کرده و شبیه سالن واقعی پرورش می شود کمبود اپتیمم شرایط در 10 روز اول اهمیت بسی زیاد دارد و موجب کاهش عملکرد جوجه ها در این دوره نیز ادامه می شود بروز پتانسیل ژنتیکی جوجه ها مستلزم توسعه رفتار های مناسب خوردن غذا اب در انهاست جوجه در 10 روز اول زندگی یک سری مراحل انتقالی مهم را تجربه می کند جوجه چگونه و از کجا مواد مغذی مورد نیاز را دریافت می کند ! به این دلیل مدیریت پرورش جوجه ها در روزه های اول برای تامین شرایط لازم برای بروز عملگرد انها در دوره های بعد از اهمیت فوقالعاده برخوردار است.
وزن یک هفتگی جوجه ها |
اگر همه این انتقال ها به درستی انجام شود و تمامی عوامل محیطی و تغذیه ای مناسب باشد می توان انتظار داشت در سن یک هفتگی وزن جوجه ها به 4/5 تا 5 برار وزن یک روزگی انها برسد وزن یک هفتگی جوجه ها شاخص از کیفت مدیریت پرورش در هفته اول است همیشه وزن یک هفتگی جوجه ها را پایش کنید و اگر به هدف مورد نظر نرسیدند با تغییرات لازمه در رویه مدیریتی خود ان را اصلاح نمایید لازم به ذکر که اغلب شرکت های تولیدی سویه های چوچه گوشتی وزن هدف سنین مختلف جوجه ها را در قالب دفترچه در اختیار مرغدار قرار می دهد .
ورود جوجه ها |
اگر هر مزرعه مجموعه سالن ها پرورش مرغ گوشتی بهتر است از جوجه ها ی هم سن استفاده شود اصطلاحا این روش را همه یا هیچ می نامند در صورتی که سن جوجه ها یکسان نباشد عملایت واکسیناسیون و مراقبت از انها مشگل تر است و به احتمال زیاد مشگلات سلامتی برای انها رخ می دهد و عملکرد جوجه ها کمتر از حد مورد انتظار خواهد بود .
داخل سالن و اطراف ان قبل از ورود جوجه ها به خوبی تمیز شده و همه تجهیزات قبل از ورود کردن پوشال یا روال های کاغذ کف سالن به درستی تمیز و ضدعفونی شده باشد .
سالن سرد و رفتار جوجه ها |
پرورش جوجه ها در شرایط سالن سرد و مادر مصنوعی نقطه ای برای 1000 جوجه در یک فضای 25 متر مربعی 5 در 5 متر با تراکم اولیه 40 جوجه به ازای هر مت مربع نشان داده شده است در صورت افزایش تراکم تعداد دانخوری ها افزایش یافته طرفیت کرمادهی مادر مصنوعی به همان تناسب افزایش می یابد دمای مناسب مادر مصنوعی در دو نقطه اندازگیری می شود نقطه اول زیر لبه ان و روی زمین در سطح جوجه ها و دومی با فاصله دو متری لبه مادر مصنوعی.
سالن گرم و رتار جوجه ها |
در سالن گرم حداقل در مقام تعوری تمامی نقاط کف سالن به یکسان گرم می شوند و شیب حرارتی در کف سالن وجود ندارد اگر چه ممکن است در این گونه سالن ها از مادر مصنوعی به شیوه کمکی استفاده شود به صورت موضعی د برخی نقاط سالن و اطراقف مادر ها شیب حرارتی ایجاد گردد در سالن های گرم معمولا منبع گرما به صورت هوا ی گرم به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به سالن وزیده می شود چینش ابخوری ها دانخوری و روزنامه ها در این سیستم و نیاز گرمایی جوجه ها و به صورت یک رقم نشان داده است زیرا همچون سالن سرد مادر مصنوعی وجود ندارد که دو دما زیر لبه دو متری ان کناترول شود.
در سالن گرما نیز رفتار جوجه ها شاخص خوبی از دما است توزیع جوجه ها در دما های مختلف نشان داده شده است در سالن های گرم بهترین دما زمانی است که جوجه ها گروه های 20 تا 30 تایی ایجاد می کنند و بین گرو های تحرک وجود دارد و اغلب شاهد نوشیدن اب و خوردن غذا توسط جوجه ها هستیم
اشنایی با اصول جوجه کشی تخم نطفه دار |
انتخاب تخم مرغ مناسب در شرایط جوجه کشی طبیعی |
برای تولید بیشتر و به دست اوردن جوجه مرغوب تر باید تخم مرغ های جوجه کشی ویژگی های مناسبی داشته باشد برخی از این ویژگی ها به شرح زیر است :
نطفه دار باشند
ویژگی و شگل ضاهری مناسب داشته باشند
دارای خاصیت جوجه در اوردن باشند
وزن مناسب داشته باشند
وزن مناسب تخم مرغ نطفه دار |
در انتخاب تخم مرغ جوجه کشی باید خیلی دقت کنیم زیرا ممکن است تعداد زیادی از تخم مرغ ها جوجه تولید نکنند یکسان بودن اندازه تخم مرغ ها خیلی مهم است هنگام انتخاب باید ابتدا تمام تخم مرغ ها را وزن کرده و با توجه به معیار وزن انتخاب کنیم مناسب ترین وزن تخم مرغ جوجه کشی 51 تا 61 گرم است تخم مرغ های ریز جوجه های ریز و تخم مرغ های درشت جوجه های درشت به وجود می اورد .
نقش تهویه در رشد نطفه |
تهویه در ماشین باید به صورتی انجام گیرد که هم اکسیژن مورد نیاز جنین را فراهم کند و هم گاز دی اکسید کربن اضافی را از ماشین خارج کند به طور طبیعی باید دارای 21 درصد اکسیژن باشد اگر میزان گاز دی اگسید کربن ماشین بیش از 1 درصد باشد تلفات زیاد شده و اگر این میزان به 5 درصد برسد تمام جنین ها تلفات می شوند .
عوامل موثر در جوجه دراوری |
تخم مرغ نطفه دار شامل تخم مرغی می شود که اسپرم و تخم در ناحیه شیپور با هم ترکیب شده باشند این مورد در نژاد های سبک مثل لگهورن حدود 90 درصد و در نژاد های سنگین حدود 80 درصد است .
کیفیت و نسبت مرغ ها و خروس مولد |
توجه در انتخاب مرغ ها ی مولد اهمیت می باشد باید از خروس های جوان استفاده کرد تا به اندازه کافی فعال باشند و به اندازه کافی اسپرم تولید کنند جهت استراحت کافی خروس ها باید از ان به طور متناوب نمود زیرا قدرت باروری خروس ها از سال دوم بعد کاهش می یابد در نژاد های سبک به ازای هر 15 مرغ یک خروس در نژاد های سنگین به ازای هر 8 تا 10 مرغ یک خروس ود رنژاد دو منظوره ازای هر 12 مرغ یم خروس به کار می رود .
تاثیر کیفیت پوسته تخم نطفه دار |
ماده عمده تشگیل دهنده پوسته تخم مرغ کلسیم است اگر چه مقادیر قابل توجهی از دگیر مواد معدنی کم مصرف کانند منیزیم نیز در ان وجود دارد شکل تخم مرغ طوری است که در صورت وارد شدن فشار به ان از دو انتها مقاوم بوده و اسیبی نمی پذیرد اما در مقابل فشار های جانبی بسار حساس و شکننده است میزان مقاومت در دو انتهای بزرگ کوچک تفاوت قابل توجهی با هم ندارند تخم مرغ های جوجه کش باید دارای شکل طبیعی و دو انتهای مشخص بزرک و کوچک باشند نحوه قرار گیری تخم مرغ رو به پایین و سر بزرگ ان قسمت حاوی کیسه هوایی رو به بالا باشند وزن پوسته به نسبت با افزایش وزن تخم مرغ افزایش می یابد پوسته تخم مرغ از ابتدای تولید توسط مرغان مادر جوان تا انتهای دوره تولید در مرغان مسن حدود 30 درصد افزایش وزن پیدا می کند در عین حال با افزایش وزن به دلیل افزایش حجم و اندازه تخم مرغ پوسته ان نازک تر می شود بنابرین تخم مرغ های مرفان مادر خیلی جوان و یا مرغان پیر مناسب جوجه کشی نمی شود .
نوک چینی |
اگر نیمچه مادر طی دوره رشد نوک چینی می شوند مزایایی نوک چینی شامل کاهش ریزش پرها و کاهش اسیب های وارد شده به انگوشتان پاها و نواحی پشتی پرندگان همراه با کاهش اتلاف خوراک و بهبود یکنواختی رشد است کاهش رشد عادی به مدت 1-2 هفته در مواقعی که نوک چینی پس از سن 4 هفتگی انجام می گیرد از معایب ان محصوب می شوند هر چقدر عمل نوک چینی به تویق بیفتد با افزایش سن پرندگان مشگلات مربوط به کاهش رشد و یکنواختی گله بیشتر خواهد شد نوک چینی در پرندگانی که تحت یکی از تنش های گرمایی سرمایی یا بیماری قرار دارند توصیه نمی شود هم چنیین اگر به هنگام نوک چینی از دارو های گوگرددار استفاده شود می تواند باعث طولانی شدن زمان خونریزی به ویژه در جوجه های 5-7 روزه حاصل از مرغ های مادر تغذیه شده با سطوح حاشیه ای ویتامین کمتری از 2 میلی گرم کیلو گرم جیره گردد اگثر شرکت های اصلاح نژاد ی توصیه می کنند که عمل نوک چینی به طور بسیار دقیق و در سن 8-5 روزگی اجرا شود.
ضدعفونی تخم مرغ نطفه دار به روش گاز دهی |
در روش گازدهی با گاز فرمالدعید همیشه باید از دستکش گلاه و ماسک ایمنی برای محافظت پرسنل استفاده شود عمل گاز دهی تخم مرغ ها باید بلافاصله پس از جمع اوری حداگثر طی مدت 20 دقیقه انجام شود معمولا توصیه می شود از غلظت بالای گاز غلظت برای ضد عفونی تخم مرغ های جوجه کشی استفاده شود. در این حالت باید از میزان 43 میلی لیتر محلول فرمالین به همراه 22 گرمذ ماده فعال پرمنگنات پتاسیم به ازای هر متر مکعب فضای اتاق گازدهی استفاده شود بهترین شرایط مناسب جهت تاثیر بهتر گازدهی شامل شرایطی است که مهم ترین ان سامل دمای بالای حد 24 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی حدود 75 درصد می باشد به منظور توزیع بهتر گاز در داخل اتاث توصیه می شود از هواکش استفاده شده و در پایان عملیات گازدهی همه گاز موجود در اتاق کاز داده شده توسط هواکش کاملا تخلیه شود.

تخم مرغ نطفه دار ارین , تخم مرغ نطفه دار پلاس , تخم مرغ نطفه دار ,

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *