جوجه کشی تخم مرغ - نطفه دار گوشتی

جوجه کشی تخم مرغ – نطفه دار گوشتی

https://uromsaderat.ir/

اموزش جوجه کشی تخم مرغ نطفه دار گوشتی |

فصل جوجه کشی طبیعی تخم مرغ نطفه دار معمولا فصل پاییز است . هر چند ممکن است مرغ در هر فصلی امادگی خوابیدن بر روی تخم مرغ نطفه در را داشته باشند معمولا خروس می تواند چندین مرغ را نگهداری و بارور نماید در طبیعت پس یک دوره تخم گذار یکرچ می شود و بر روی نخم مرغ نطفه دار  می خابد تا تخم مرغ  به جوجه تبدیل شود کرچی در واقع تمایل مرغ به خوابیدن بر روی تخم مرغ نطفه دار  است قرار دادن تخم مصنوعی در اشیانه می توان حالت کرچی کاذب را مرغ ایجاد کند در روز های مصنوعی در اشیانه می توان خالت گرچی کاذب ایجاد کند در یک دوره جوجه کشی تخم مرغ  تخمگذاری مستمر معمولا 12 الی 13 تخم مرغ نطفه دار  تولید می کند

بهترین جوجه کشی راس نطفه دار سن مرغ |

در بسیار از موارد همراه با افزایش سن مرغ ها قدرت جوجه کشی  تخم مرغ نطفه دار گوشتی کاهش می یابد زیرا  این هنگام تخم مرغ تولید بزرگ تر بوده و زمان بیشتری در اویداکت می ماند و لذا زمان پیش چوجه کشی قبل از تخم گذاری افزایش می یابد و در این موارد جنین تا زمان خروج تخم مرغ نطفه دار  از بدن ماده مراحل پیشرفته ای از رشد طی می کند که باغث کاهش جوجه دراوری می شود تخم مرغ های تولید شده مرغ پیر باید زود تر از تخم مرغ تولید از مرغ جوان در دستگاه گذاشت شوند معمولا تخم بزرگ تولید شده از مرغ پیر دارای درصد مرگ میر جنین بالاتری هستند این مرگ میر خیلی زود در ابتدا دستگاه  جوجه کشی شروع می شود که

چیدن نطفه دار گوشتی  در دستگاه ستر |

مدت جوجه کشی در مرغ 21 روز است که در 19 روز اول تخم مرغ نطفه دار دستگاه ستر نگهداری و جوجه کشی می شود تخم مرغ نطفه دار گوشتی  قابل جوجه کشی نباید بلافاصله بعد از انبار ذخیره به ستر انتقال چابند زیرا دمای در اتاق نگهداری پایین تر از اتاق ستر است این تفاوت دما باعث ایجاد شوک حرارتی و عرق کردن تخم مرغ نطفه دار است فرایند درصد جوجه دراوری را به شدت کاهش می دهد

باید ایتدا در سالن جوجه کشی قبل از قرار گرفتن دستگاه ستر گرم شوند با توچه به این در انبار  درچه حرارتی نگهداری شد اندپیش کرم کردن ان ممکن است بین  6 تا 4 ساعت طول بکشد در این مرحله باید دمای به تدریچ افزایش یافته دمای نهایی سالن نباید از 23/9 سانتی متر بیشتر باشد زیرا این دما رشد جنین شروع می شود

نور بینی –  نطفه دار کوشتی |

نور بینی تخم مرغ نطفه دار گوشتی هدف تشخیص نطفه دار بدون نطفه انجام می شود نور بینی ممکن است در روز ابتدایی جوجه کشی یا در مراحل مختلف این دوره انجام می شود معمولا در روز هفتم و چهاردهم جوجه کشی با انجم عمل نور بینی می توان تخم مرغ نطفه دار فیر بارور یا جنین مرده را مشخص از دستگاه خارج نمود برای این کار تخم مرغ را یک اتاق تاریک در مقابل یک لامپ روشن قرار می دهند یا استفاده از دستگاه مخصوص نور بینی تخم را مورد بررسی قرارمی دهند .

جنین سالم به صورت لکه های سیاه در بالای تخم نطفه دار نزذیک به اتاقک هوایی است که دارای انسعابات رشته غروقی شبیه تار عنکبوت باشد در تخم سالم با حرکت دادن نطفه دار جنین حرکت می کند .

چیدن تخم مرغ نطفه دار گوشتی در دستگاه هچر |

هنگامی که جنین حدود یک درصد از تخم مرغ نطفه دار به تریچ شروع به نوک زدن پسته کرده باید تخم نطفه دار به هچر منتقل شوند در حالیت که دستگاه ستر هچر هم مجزا باشند در روز 19 دستگاه ستر هچر منتقل می شوند و تا روز 21 خروج کامل جوجه از تخم نطفه دار گوشتی صادراتی در انکابسیون هچر باقی می ماند اما در حالتی که ستر هجر مجزا نبوده حوجه در یک واحد مراحل را سپری کنند باید شرایط نگهدار یبا شرایط  مطلوب دوره ه تطبیق داده شود بهترین راندمان جوجه دراوری در دستگاه جوجه کشی  هچر درجه حرارت بین 36/7 37/2 درجه سانتی گراد است رطوبت 70 تا 75 درصد حاصل می شود چرخش نطفه دار تخم در هچر متوقف شده و ضرورت ندارد تنها مهم در این رابطه ان است که دقت شود تا انتهای پهن تخم ها به سمت بالا

عملیات بعد از جوجه کشی |

پس از خروج جوجه ها از تخم باید جوجه را از دستگاه هچر خارج کرد برای انجام مراحل بعدی شامل درجه بندی کارتن زنی و واکسیناسیون به سالن دیگری انتقال داد از دست دادن اب بدن جوجه در ساعات اولیه به ان استرس وارد می کند برای جوجه ها تازه هچ شده مضر بوده به همین دلیل از خشک کردن بیش از حد در هچر باید اجتناب کرد بلافاصله پس از خروج همه جوجه از تخم خشک شدن 95 درصد بدن ان باید را هچر خارج نمودخشک شدن کامل جوجه بادی در کارتن یا سینی ها مخصوص در سالن مجزا تکمیل شود اگر درجه حرارت سالن نگهداری جوجه پس از انتقال جوجه هچر 24 درجه سانتی گراد رطوبت نسبی 75 درصد باشد احتمال از دست دادن اب بدن سرما خوردگی جوجه ها گوشتی به حداقل می رسد .

روش تعین جنسیت جوجه گوشتی |

جوجه لگهورن را روی مقعد یا از روی رشد پرها می توان تعیین جنسیت کرد اغلب جوجه های حاصل از تخم مرغ نطفه دار گوشتی قهوه ای را روی رنگشان تعیین جنسیت می کنند جوجه گوشتی را می توان از روی رنگ پر رشد پر تعیین جنسیت کرد

جوجه کشی تخم مرغنطفه دار گوشتی , تخم مرغ نطفه دار ارین گوشتی , تخم مرغ خوراکی ,

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *