انتخاب بهترین غذای مرغداری برای تولید مرغ و تخم مرغ سالم

نکات مهم برای انتخاب بهترین غذای مرغداری برای تولید مرغ و تخم مرغ سالم

به منظور دستیابی به حداکثر عملکرد و سود در تولید تخم مرغ، مرغ های تخمگذار باید از روزهای صفر تا پایا...

ادامه مطلب

https://uromsaderat.ir/

عوامل موثر در کیفیت – داخلی تخم مرغ پوسته

مقدمه موثر در  کیفیت داخلی تخم مرغ | مشگلات مربوط به کیفیت داخلی تخم مرغ در حال حاضر سالانه میلیون ...

ادامه مطلب

12